Hoptrup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200306-398

Fredningsnr.
380919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2011 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Vejkiste/stenkiste. Ca. 40 m lang med en lysning på 90 cm i bredden og 130 cm i højden, sat af 4 skifter kløvet kamp, dækket af 140 cm lange granitplanker.
Undersøgelsehistorie  (2)
2001 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vejkiste.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)