Labing Vandmølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150102-139

Fredningsnr.
24139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sten. Andet (vildbanesten). Beskrivelse som Fredningskort. Beskadigelser: Andet: 3 m V for stenen ligger en 3 m bred og 10 m lang, ca. 0.5 m høj jord- og stendynge samt lidt jern affald (ståltråd o.lign.). Genbesigtigelse den 3.12.1981: Vildbanesten ved Lyngbygård. Affald i nærheden af stenen: Gammelt trådhegn - plastik og murbrokker, som må være ejerens eget affald. Desuden fantadåse formentlig smidt af billist. §53: 4 - 5 m høje nåletræer plantet indtil 0,5 m fra vildbanestene, som derved bliver mindre synlig fra vejen. Ejeren er ikke tryffet og navnet ukendt. CHB den 21.5.1988: Alt i udmærket stand.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

Genstande  (0)
Litteraturhenvisninger  (0)
Her er plads til din historie

Hvis du har personligt kendskab til dette fortidsminde, har du mulighed for at tilføje dine oplysninger, så andre
kan få nytte af dem.

Skriv historie