Labing Vandmølle
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150102-139

Fredningsnr.
24139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanesten. Stenen er af granit, ca. 1 m over jorden med flad, mod vejen vendt forside, i hvilken øverst er anbragt en jernøsken med ring i et forsænket cirkelfelt. Under denne er indhugget en kongekrone samt følgende indskrift: TUS F 5 // SDWB // ANNO // 1756 // . Stenen står ved nordsiden af bivejen mel- lem Labing og Lyngbygård, umiddelbart vest for broen over Lyngbygård å.
Undersøgelsehistorie  (4)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sten. Andet (vildbanesten). Beskrivelse som Fredningskort. Beskadigelser: Andet: 3 m V for stenen ligger en 3 m bred og 10 m lang, ca. 0.5 m høj jord- og stendynge samt lidt jern affald (ståltråd o.lign.). Genbesigtigelse den 3.12.1981: Vildbanesten ved Lyngbygård. Affald i nærheden af stenen: Gammelt trådhegn - plastik og murbrokker, som må være ejerens eget affald. Desuden fantadåse formentlig smidt af billist. §53: 4 - 5 m høje nåletræer plantet indtil 0,5 m fra vildbanestene, som derved bliver mindre synlig fra vejen. Ejeren er ikke tryffet og navnet ukendt. CHB den 21.5.1988: Alt i udmærket stand.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vildtbanesten. Står i vejkanten ved en å.

Litteraturhenvisninger  (0)