Bolshøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110310-53

Fredningsnr.
130463

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,25 x 10 m. Siderne ujævne efter gamle gravninger. Bevokset med buske og træer i have.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bolshøi; der er midt i Høien gravet ned til en stor Sten, der formentlig er Dæksten. Noget af Øst- og Vestsiden er overpløiet. Der har været Randstene. Tværmaal 60 Fod, Høide 8-9 Fod. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Boelshøj", en Rest, 2,2 M. h., afgravet paa alle Sider. I Midten Kartoffelkælder. Udgravet ca. 1870. I Ydersiderne er fundet Urner med brændte Ben. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25x10 m. Siderne ujævne efter gamle Gravninger. Bevokset med Buske og Træer i Have.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Hele overfladen har et ujævnt og temmelig forgravet udseende. Fra toppen fører en ca. 20 cm. dyb, 0,5 m. bred rende ned ad siden mod NV. Øverst på siden mod S stikker en stor sten frem. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra vest
Oversigt set fra nord
Foto, oversigt