Usholt Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200306-399

Fredningsnr.
380920

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning. 60 m lang, orienteret SSV – NNØ, 11 m bred og 2 m høj. I NNØ-enden er dæmningen afbrudt over en strækning af 4 m hvor vandløbet passerer. N herfor fortsætter dæmningen ca. 5 m mod NØ.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)