Århus
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-172

Fredningsnr.
24147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Embedsbolig, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Matr.nr. 725 og 726b af Århus bygrunde samt umatr. gadeareal, Rådhusstræde. Den middelalderlige bispegård De under nuværende jordoverflade bevarede levn af den middel- alderlige bispegård må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (6)
1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Formentlig i god stand( underjordisk).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Embedsbolig

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bispegården.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: FHM5811
Moesgård Museum
Prøvegravning på og senere overvågning af afgravning på areal nord for Århus domkirke. På området vides den middelalderlige bispegård at have ligget. Der måtte afgraves maksimalt 50 cm. Umiddelbart herunder blev påtruffet intakte spor efter bispegården, der tidligere er afdækket i 1920’erne. Der blev tillige fundet intakte kulturlag, der ikke tidligere er registreret, i den sydlige del af feltet.

2017 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: FHM5811
Moesgård Museum
Planlagt anlæggelse af parkeringspladser.

Litteraturhenvisninger  (0)