Øm kloster
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160405-202

Fredningsnr.
261119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
DEL AF MIDDELALDERLIG KANAL VED ØM KLOSTER En tør ca. 20 m bred kanal, der viser sig som en sænkning i terrænnet. Det fredede areal er delvis dyrket. Mindesmærkets placering og udstrækning er angivet på vedhøftede kopi af udsnit af matrikelkort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, planering, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres, dog er dyrkning tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kanalen er kun svagt synlig i terrænet og ligger stort set under vand, ligesom de sydligste dele af den angivende græsmark. Der er ikke iagttaget nogen beskadigelser. Målene er ikke taget p.g.a. oversvømmelserne. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Del af kanal ved Øm kloster.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Kanal ved Øm Kloster. Kanalen gennemskæres af to asfalterede veje og kan derved inddeles i tre strækninger. Strækning 1: Den sydligste del omfatter matr.nr. 1c, Emborg By, Gl. Rye Strækning 2: Den midterste del omfatter matr.nr. 3a, Emborg By, Gl. Rye Strækning 3: Den nordligste del omfatter matr.nr. 3ay, Emborg By, Gl. Rye, matr.nr. 4r, Emborg By, Gl. Rye, matr.nr. 4q, Emborg By, Gl. Rye

Litteraturhenvisninger  (0)