Fæstningskanalen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020307-244

Fredningsnr.
3030164

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 - 1920 e.Kr.)
Anlagt 1886-87, nedlagt som fæstningsværk 1920.
Fredningstekst

Fæstningskanalen fra Lyngby Sø til Lille Ermelund er en gravet kanal anlagt som led i Københavns Befæstning. Det beskyttede anlæg omfatter den op til ca. 30 m brede Fæstningskanal at regne fra kronekant til kronekant og fra indløbet ved østenden af Lyngby Sø og frem til Ermelundegennemgravningen i Lille Ermelund. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fæstningskanalen fra Lyngby Sø til Lille Ermelund er en gravet kanal anlagt som led i Københavns Befæstning. Det beskyttede anlæg omfatter den op til godt 30 m brede Fæstningskanal at regne fra kronekant til kronekant og fra indløbet ved østenden af Lyngby Sø og frem til Ermelundegennemgravningen i Lille Ermelund. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.


Billeder

Oversigt mod Ø