Ørstedsparken
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3130:21 Forsvarsanlæg. Ørstedsparken – Københavns Befæstning. Arealet er 366 x 226 m stort, og omgivet af et nyere jerngitter med tilhørende åbninger ind til befæstningsanlægget. Ørstedparken er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning fra 1600-tallet. Ørstedsparken omfatter hele Hahns Bastion, endvidere kurtinen fra Helmers Bastion i syd og størsteparten af kurtinen mod Ahlefeldts Bastion i nord. Hertil en del af foranliggende voldgrav og forterræn. Parken med dens spor af den bastionære befæstning, volde og voldgrave samt bro er fredet.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fredningsbeskrivelse: Ørstedparken er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning fra 1600-tallet. Ørstedsparken omfatter hele Hahns Bastion, opført 1618-19 og ombygget i 1660erne, endvidere kurtinen (del af hovedvolden mellem to bastioner) fra Helmers Bastion i syd og størsteparten af kurtinen mod Ahlefeldts Bastion i nord. Hertil en del af foranliggende voldgrav og forterræn. Fortidsmindet omfatter også broen over søen. Parken med dens spor af den bastionære befæstning samt bro er fredet. Bemærkninger: Hahns Bastion, oprindelig Hanens Bastion er opført 1618-19 og kraftigt ombygget i 1660-erne. I bastionen fandtes – muligvis fra 1660-erne – et grundmuret krudtmagasin, der 1865-71 blev anvendt som atelier for billedhugger Saabye. I 1845 anlagde brygger J.C.Jacobsen en lagerkælder for øl ved bastionens sydlige flanke og med indgang ud for Teglgårdsstræde. Kælderen blev fjernet i 1874. Pr. 1 juli 1870 overtog Københavns Kommune fæstningsarealet. Datoen markerer samtidig nedlæggelsen af den del af Københavns Befæstning, der vendte ud mod Sjælland Området blev i 1875 til 1879 omdannet til Ørstedparken af landskabsarkitekt H.A. Flindt, der lagde en broforbindelse hen over søen med anvendelse af materialer fra den jernbro, der i 1857 var bygget over Nørreports gab. I juli 1880 blev Ørstedparken navngivet, og endelig i 1881 var hegn og indgangspartier færdige. I årene efter åbningen blev en række statuer opstillet i parken – de fleste skænket af Legatet Albertina stiftet 1879 af brygger Carl Jacobsen. Stensamlingen i parkens stenbed menes at være udvalgte, geologisk interessante sten, som er indsamlet ved udgravningen til Boulevardbanen 1912-17. Indgang fra Nørre Voldgade, Nørre Farimagsgade og Israels Plads. Gitteret, som omgiver parken, er af jern og med basis af tilhugget granit. Hegnet er i lighed med indgangspartierne, der består af Faksekalk udført efter tegning af arkitekten J.D. Herholdt.

Litteraturhenvisninger  (0)