Kastrup Fort/Batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Københavns Museum

Kommune
København

Sted- og lokalitetsnr.
020306-402

Fredningsnr.
32314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst. Kastrup Fort/Batteri
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2015 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
En repræsentant fra Københavns Kommune fremviste den indvendige del af en af kasematterne (sydlige del) på Kastrup Fortet, hvor der i bagvæggen på en af væggene sås skader efter skydning i form af afskallede partier. Ifølge repræsentanten var der også markante skydeskader i den nordlige kasemat, som dog ikke blev beset. Skaderne skulle ifølge repræsentanten stamme fra 2. verdenskrig, hvor den tyske værnemagt havde til huse på Kastrup Fortet.

2016 Museal besigtigelse
Journal nr.: KBM 4150
Københavns Museum
Arkæologisk overvågning i forbindelse med nedlægning af fiberkabel på Kastrup Fort. Der blev ikke registreret kulturhistoriske spor, da nedgravningerne blev foretaget i forstyrret jord.

Litteraturhenvisninger  (0)