Barakke Batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Tårnby

Sted- og lokalitetsnr.
020311-58

Fredningsnr.
32321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Batteri, Nyere tid (dateret 1904 - 1932 e.Kr.)
Opført 1904, nedlagt som militært anlæg i 1932.

Fredningstekst
Forsvarsanlæg. Barakke Batteri er et åbent jordværk med tre betonstøbte kanonbriske. De to er placeret nordvest for Barakkegård. Den tredje faste kanonstilling ligger sydvest for gården og er en cirkulær betonbrisk indbygget i et bevaret jordværk. Af batteriets militære bygninger er bevaret det betonstøbte fundament og gulv til en barak, som har ligget umiddelbart nordvest for Barakkegård. Den nedre del af batteriets lave projektørtårn af træ på et betonfundament er ligeledes bevaret og ligger umiddelbart nordøst for gårdens østlænge. En kort jordrampe, som fra syd løber frem til batteriet, har båret et sidespor til Saltholmsbanen.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Barakke Batteri er et åbent jordværk med tre betonstøbte kanonbriske. De to er placeret nordvest for Barakkegård og var oprindeligt dækket bag halvmåneformede jordvolde, som nu er udjævnede. Den tredje faste kanonstilling ligger sydvest for gården og er en cirkulær betonbrisk indbygget i et bevaret jordværk. Barakkegård fungerede som kaserne for batteriet, og nord og vest for gården var opført træbygninger i form af en remise til Saltholmsbanens lokomotiv, et ammunitionsdepot og en del andre bygninger. Foruden selve Barakkegård er der af disse bygninger i dag kun bevaret det betonstøbte fundament og gulv til en barak umiddelbart nordvest for gården. Den nedre del af batteriets lave projektørtårn af træ på et betonfundament er ligeledes bevaret og ligger umiddelbart nordøst for gårdens østlænge. En jordrampe til et sidespor til Saltholmsbanen ses fra syd at føre op mod stedet, hvor remisen lå. Også den såkaldte Stenlade, som er en ældre bygning på stedet opført i 1881 af Kastrup Værk, var inddraget til militært formål - bl.a. med en ikke bevaret kikkertstation ved sydgavlen. Rundt om denne klynge bygninger var flere steder opkastet jordbrystværn, som i dag er vanskelige at erkende.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)