Tersløsegård

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030315-83

Fredningsnr.
342322

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vildtbanesten, 1,2 x 0,25 x 0,23 m med indhugning SA-WB-1762-N 16. Beskadiget foroven. I stengærde ved gårdsplads.
Undersøgelsehistorie

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten, granit, 1,2 x 0,3 x 0,2 m. Del af vildtbanesten, mål ca. 1,2 m høj x 0,25 x 0,23 med indskrift på smalside : SA / WB / 1762 / N16. (Den øvre del afhugget/knækket, har sikkert haft krone som øvrige i området). Den står i stengærde med indskrift mod NØ - mod Tersløse- gårds gårdsplads ved hovedbygning, ca. 20 m SØ for 3423-21 (brønd). Den er sikkert sekundært anbragt. ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten-fragment nær andre kulturhistoriske minder (brønd - Tersløsegård).

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Stenen står i hjørnet af hækken i indkørslens sydlige side.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

stenen uden opmaling
oversigt, set fra NNØ