Kallsgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-263

Fredningsnr.
342524

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kælderanlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Kælder under Kallsgård. Kælderen består af et af munkestensmure omsluttet firsidet rum, ca. 5 m langt, 3 m bredt, overspændt af 2 krydshvæl- vinger med ribber. I sydvæggen findes 2 rundbuede vinduer. Indgangen fra kælderen er fra øst fra et lille smalt forrum med kampestensmure på de 3 sider, munkestensvæg på den fjerde.
Undersøgelsehistorie  (4)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkælder. Kælder under Kallsgård, under den østlige (til midterste) del af stuehus. Et aflangt rum i Ø-V'lig retning, mål ca. 2,3 x 5 x 3 m. Der er 2 krydshvælvinger med ribber. I S-væg er 2 rundbuede vinduer med trævinduesrammer, nu tildækkede. I V-væg er en niche (skitse), mål ca. 50 x 40 cm - 0,5 m dyb (tilmuret). Bygget af munkesten, tidligere overkalkede ? Gulvet er dannet af kampesten, gerne 15-25 cm store. Gennem rummet går flere rør til radiatorer i stuen ovenover. Rundbuet døråbning med krog og fals mod Ø. Det omtalte lille smalle forrum ? er tilpudset ? og der står nu en støbejernskedel til oliefyr og varmtvandsbeholder, af ældre dato, flere rør. Rummet er, trods fyr, ret fugtigt oplyste ejer - der lugter dog ikke muggent. Kælderen ligger nær Åmose å, hørt til ældre storgård ? Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Stenbygget kælder under Kallsgårds stuehus.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kælderanlæg

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)