Kallsgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-263

Fredningsnr.
342524

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kælderanlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Kælder under Kallsgård. Kælderen består af et af munkestensmure omsluttet firsidet rum, ca. 5 m langt, 3 m bredt, overspændt af 2 krydshvæl- vinger med ribber. I sydvæggen findes 2 rundbuede vinduer. Indgangen fra kælderen er fra øst fra et lille smalt forrum med kampestensmure på de 3 sider, munkestensvæg på den fjerde.
Undersøgelsehistorie

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkælder. Kælder under Kallsgård, under den østlige (til midterste) del af stuehus. Et aflangt rum i Ø-V'lig retning, mål ca. 2,3 x 5 x 3 m. Der er 2 krydshvælvinger med ribber. I S-væg er 2 rundbuede vinduer med trævinduesrammer, nu tildækkede. I V-væg er en niche (skitse), mål ca. 50 x 40 cm - 0,5 m dyb (tilmuret). Bygget af munkesten, tidligere overkalkede ? Gulvet er dannet af kampesten, gerne 15-25 cm store. Gennem rummet går flere rør til radiatorer i stuen ovenover. Rundbuet døråbning med krog og fals mod Ø. Det omtalte lille smalle forrum ? er tilpudset ? og der står nu en støbejernskedel til oliefyr og varmtvandsbeholder, af ældre dato, flere rør. Rummet er, trods fyr, ret fugtigt oplyste ejer - der lugter dog ikke muggent. Kælderen ligger nær Åmose å, hørt til ældre storgård ? Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Stenbygget kælder under Kallsgårds stuehus.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kælderanlæg

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

indgang fra forrummet
det NV-lige hjørne af kælderen
indgangen til kælderen, med forrummet i baggrunden
det SV-lige vindue
det SØ-lige vindue