Haderslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200304-155

Fredningsnr.
381011

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 - 1864 e.Kr.)

Fredningstekst
Tysk gravsten fra 1864. Grå sandstenssten (muligvis cement?), orneret med vedbendsranke. Stenen har en hvid, indfældet marmortavle. Der har været et kors på toppen, men det er nu fjernet. Stenen er 75 cm høj, 60 cm bred og 24 cm dyb. Marmorpladen er 50 cm høj og 40 cm bred. Indskrift: Sort skrift, 1 linie i versaler, navnet i fraktur, i øvrigt skråskrift. HIER RUHET Rudolph Gloffka Dr. med. geb. zu Schmardt, b. Creutzburg O/S d. 9. Novbr. 1837 gest. in Hadersleben d. 17. März 1864. Beliggenhed: Assistens Kirkegård ved Åbenråvej i Haderslev, i det tyske afsnit.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Assistens Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave. I Martin Frankes krigeregravsmateriale står: Rudolph Gloffka gjorde tjeneste som militærlæge ved de preussiske Garde-enheder.

Litteraturhenvisninger  (0)