Ålsmose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080213-32

Fredningsnr.
36143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted (ruiner under jordoverfladen). De på den sydøstlige del af matr.nr. 5b af Orte by og sogn beliggende ruiner under nuværende terrænoverflade må ikke fjernes, afdækkes eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse må ikke finde sted. Almindelig landbrugsmæssig udnyttelse af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløs- nere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Underjordiske miner på dyrket jord. Intet at se (hvis den ellers er tegnet korrekt ind på målebordsbladet). Vinterbyg på marken. Bevoksning: Ager. Ingen mål opgivet.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Voldsted/Borg

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)