Sct. Hans Kirkes Kapeller
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-236

Fredningsnr.
361615

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kapel, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatr. kirkegårdsareal (Sct. Hans kirke) Umatr. pladsareal (Sct. Hans Plads) begge Odense bygrunde. Sct. Hans Kirkes kapeller. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af Sct. Hans kirkes kapeller må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sct. Hans Kirkes kapeller. Underjordiske ruiner. Intet at bemærke.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kapel

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)