Lejstrupgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090105-177

Fredningsnr.
391814

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølledæmning Dæmningen består af en ca 84 m lang jordvold, der er indtil 1,2 m høj. Dæmningens bredde varierer ved kronen fra 3 til 3,5 m, og ved foden fra 3,5 til 4 m. Dæmningens nordside er kampestensat. Stokkebækken passerer dæmningen i dens vestende gennem den oprindelige frisluse. Af frislusen er betonkonstruktionen bevaret, men ikke stigbordet. Slusen, hvor møllehjulet oprindelig sad, er fyldt op med jord. En privat sti fører over dæmningen. Langs denne vokser 2 rækker løvtræer.. Langs dæmningens nordside vokser en række hassel.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mølledæmning

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)