Ny Klingstrupgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090510-126

Fredningsnr.
401812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Granitsten. En firesidet tilhugget granitsten, der måler ca. 30 x 30 cm ved jordoverfladen, og som er ca. 80 cm høj. Stenen har lige under toppen følgende indskrift: KB - HW - ABK - 1643. Stenen står i haven øst for Ny Klingstrupgårds fodermester- bolig. Ovennævnte sten må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenen fundet placeret vest for den tidligere fodermesterbolig ved indkørsel. Iflg. lodsejeren har den dog stået der i mindst 35 år. Fredningsteksten angivelse (Ø for huset) må således bero på en fejlskrivning. Umiddelbart bag stenen en udendørslampe af træ (se opt. 6:31). Denne udgør næppe nogen krænkelse af fredningen. Mål: 0,7x0,3x0,3 m.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Men lokalitetspunktet er flyttet, står i have

Litteraturhenvisninger  (0)