Dybbøl Mark
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-298

Fredningsnr.
431161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindetavle fra 1864-1914. Tavle af rød sandsten, 90 cm høj, 68 cm bred, 4-5 cm dyb. Indskrift: Sort skrift, versaler: 1864 - 1914 TVENDE GANGE SKUDT I GRUS ATTER REJST SOM MØLLEHUS VOGTER FOR ET MINDEBO SELV EN BAUTA DANSK OG TRO SPEJD SAA LANGT DIT ØJE NAAR GRAV VED GRAV I MARKEN STAAR DANSKE MÆND GAV LIVET MEN TROSKAB HOLDER SKANSEN END TAARE DUGGET ÆREKRANS SLAAR OM DYBBØLS NAVN SIN GLANS SLÆGTER DØR MEN SPROGET BINDER FREMTID GROR AF DYRE MINDER
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)