Hellekærgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040214-54

Fredningsnr.
352429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hellekærgård. Vildtbanesten. Stenen er 1,25 m høj og vender mod vest. Stenen står i mark- skellet til nabogården "Oldengården" i Fjenneslev s.
Undersøgelsehistorie  (4)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten. Stenen måler ca. 2 m. x 40 x 30 cm.. Aflang med et noget uregelmæssigt firkantet tværsnit. Målt forneden, smalner til opefter og afsluttes i ud- og indhugget krone, der vender mod V. Derunder indskrift, utydelig og svært at se p.g.a. tætte slåenbuske omkring stenen. Kan være således: F5/SA/WB/ ?. Andre 1/3 uden indskrift. Stenen står i Ø-siden af markskel med indskrift mod V i et svagt hældende landskab ned mod moseområde mod NNØ, ca. 900 m. til offentlig vej - ingen markveje i nærheden. Flere vildtbanesten i nærheden. Hvis skellet beskæres for slåen, en særlig landskabelig virkning. Telegrafpæle og tråde i samme skel (af ældre dato). ** Seværdighedsforklaring ** Udhugget vildtbanesten nær andre bl.a. i samme skelsystem.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet. Stenen står i et meget tæt buskads og er næsten umulig at få øje på. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)