Hellekærgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040214-54

Fredningsnr.
352429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Hellekærgård. Vildtbanesten. Stenen er 1,25 m høj og vender mod vest. Stenen står i mark- skellet til nabogården "Oldengården" i Fjenneslev s.
Undersøgelsehistorie

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten. Stenen måler ca. 2 m. x 40 x 30 cm.. Aflang med et noget uregelmæssigt firkantet tværsnit. Målt forneden, smalner til opefter og afsluttes i ud- og indhugget krone, der vender mod V. Derunder indskrift, utydelig og svært at se p.g.a. tætte slåenbuske omkring stenen. Kan være således: F5/SA/WB/ ?. Andre 1/3 uden indskrift. Stenen står i Ø-siden af markskel med indskrift mod V i et svagt hældende landskab ned mod moseområde mod NNØ, ca. 900 m. til offentlig vej - ingen markveje i nærheden. Flere vildtbanesten i nærheden. Hvis skellet beskæres for slåen, en særlig landskabelig virkning. Telegrafpæle og tråde i samme skel (af ældre dato). ** Seværdighedsforklaring ** Udhugget vildtbanesten nær andre bl.a. i samme skelsystem.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet. Stenen står i et meget tæt buskads og er næsten umulig at få øje på. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

nærfoto af vildtbanesten
oversigt, set fra NØ
oversigt, set fra SØ
Vildtbanestenen set fra øst