Topshøj Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-106

Fredningsnr.
362333

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanesten. Sten af granit. Højden fra jordoverfladen er ca. 1,75 m, tværmål ved foden ca. 35 x 25 cm. Under en indhugget krone har stenen følgende inscription: F 5 S A W B 1 7 6 2 N 2 8 Stenen står et par meter øst for grøften, der danner vest- grænsen for Topshøj skov. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller på nogen måde beskadiges ved behugning, bemaling eller behand- ling med ætsende materialer.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten. Stenen måler ca. 1,75 x 0,35 x 0,25 m (skema: 1,8 x 0,4 x 0,3 m) med indskrift under indhugget krone: F5, SA, WB, 1762, N23 (ikke N28!) Indskriften vender mod NNØ og er placeret i ældre løvskov omtrent 3-4 m Ø for åbrinke (hvor der er stensatte sider). Indskriften er opmalet med rød maling, lidt falmet. Står ret lavt ved skovbryn i et tæt bevokset skovområde, der er vanskeligt tilgængeligt. Omtrent 150 m til skovvej og 275 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten ved å, nær 3623-34

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)