Rørvig
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-146

Fredningsnr.
27257

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse på Skansehagen Omfatter følgende matr. nr: Rørvig matr.nr. 8ar omfatter nordvestre hjørne af skansen. _______"______ 8aq omfatter nordøstre hjørne af skansen. _______"______ 10b omfatter sydlige halvdel af skansen. Tinglyst tekst 1986: Skanseanlæg Skansen fremtræder som et uregelmæssigt femsidet anlæg (redoute) med indgang i vest og front i øst. Redouten er på alle sider afgrænset af en jordvold med en bredde af 8 til 15 meter. Voldens højde er mellem 1,0 og 1,5 m. Mod nord og vest er redouten forstærket med en tør grav, der maximalt er 12 meter bred og 2 meter dyb. Fra redoutens sydside udgår en vold (forbindelsesvolden). Den har flad østvendt front og stejl bagside. Højden er maximalt 2 meter. Forbindelsesvolden afsluttes mod syd af et halvrundt jordværk (skanse), der består af en ca 20 meter bred og 2 meter høj vold. Redouten måler inclusive grav 70 meter i nord-syd retning og 60 meter i øst-vest. Forbindelsesvolden har en længde af ca 300 meter. Sekanten i skansen er ca 65 meter. (Vedlagte tinglysningsrids viser det fredede område.)
Undersøgelsehistorie  (5)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Femkantet skanse, 90 x 65 m. Omgivet af op til 1,8 m. høje volde . Indre areal ca. 45 x 30 m. Over den indre plads løber en stenrække nnø - ssv; vest for denne er en oval højning, ca. 14 x 10 m., ca.½ m. høj. Skansen er omgivet af tørre grave, indtil ca. 2 m. dybe. Mod syd synes der at være en indre vold. Fra skansens sydhjørne strækker en vestdæmning ca. 300 m. mod syd. En halvrund vold, ca. 60 m. n-s er antagelig rester af det hesteskoformede batteri, der har ligget forenden af vesten. Den vestlige del af batteriet er i så fald ødelagt af stranden. På østsiden af skansen, ud mod vandet, er der slidt et åbent hul i bevoksningen. Lige indenfor volden en helt tilgroet nedgravning, ca. 2 x 2 x 0,2 m. Nærmeste sommerhus mod vest ca. 16 m., feriekoloni mod syd ca. 30 m. fra gravens ydre kant. Volden noget afslidt mod s. NB. Anlægget bør nyopmåles og tinglysningen udvides til også at medtage vej og batteri. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)