Dæmning II
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020302-115

Fredningsnr.
3030158

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 - 1920 e.Kr.)
Anlagt 1886-88, udbygget ca. 1908 med et overfald med stemmebjælker og tilhørende styrteseng, nedlagt som fæstningsværk 1920.

Fredningstekst
Spærredæmning II. En ca 130 m lang dæmning, som er 45 m bred i bunden og 20 m bred i kronen. Højden fra Ø er ca 5 m og højde fra V ca 3,5 m. Dæmningen er orienteret NNV-SSØ. På kronens kant mod SV findes lukkeanordninger til fredsunderløbets stigbord (Enghaverendens løb). På dæmningens Ø-side i N ses en betonplade, som skråner let nedad mod Ø. Pladen er 40 m lang. På de første 30 m nærmest dæmningen er pladen 15 m bred, hvorefter den udvider sig til 20 m i bredden længst mod Ø. Betonpladen er forsynet med 20 cm tykke og 80 cm høje kanter i begge sider. Jævnt fordelt på de første 30 m findes 5 stk. 10 m lange, tværstillede betonkanter. 3 af kanterne udgår fra S og 2 fra N. Betonpladens formål er at modtage vandmasserne fra dæmningens (nu ikke længere synlige) overfald samt at dæmpe vandstrømmens hastighed. Selve Klampenborgvejs belægning samt belægningen til Soløsesti og Slotsvejs forlængelse, begge dele på dæmningens V-side, er ikke med i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Dæmning II er en jordbygget dæmning med betonstøbt overløb med tilhørende stemmeværk og styrteseng. Endvidere har dæmningen et fredsunderløb med lukkeanordning. Dæmningen er ca. 130 m lang, 45 m bred i bunden og 20 m bred i kronen. Den er op til 5 m høj. Overløbet med stemmeværk er nu tildækket og ligger under Klampenborgvej, som fører over dæmningen. Styrtesengen på dæmningens østside er konstrueret som en let skrånende betonplade med lodrette sider. Den er forsynet med tværstillede betonribber til at dæmpe vandstrømmens hastighed. Det beskyttede anlæg omfatter den jordbyggede dæmning og det betonstøbte stemmeværk med styrteseng. Endvidere bevarede dele af underløbet med lukkeanordning. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)