Sollerup Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090428-52

Fredningsnr.
391518

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stensat vejdæmning og vejkiste/stenkiste. Vejdæmningen 25 m lang, 3 m bred ved kromen og 4 m bred ved grunden og 1,8 m høj. Dæmningen er stensat på begge sider. Stenkistens under dæmningen er 4 m lang, lysningen er 60 cm bred og 90 cm høj. Stenkisten er sat af kampesten.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)