Sollerup Plantage

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090428-52

Fredningsnr.
391518

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Stensat vejdæmning og vejkiste/stenkiste. Vejdæmningen 25 m lang, 3 m bred ved kromen og 4 m bred ved grunden og 1,8 m høj. Dæmningen er stensat på begge sider. Stenkistens under dæmningen er 4 m lang, lysningen er 60 cm bred og 90 cm høj. Stenkisten er sat af kampesten.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

den øvre stensætning
dæmning set fra vest
dæmning set fra øst