Ølholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020606-98

Fredningsnr.
322565

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. Største højde mod syd. I toppen en aflang lav afgravning i NØ-SV retning. Højen ligger umiddelbart SSV for høj nr. 3225-29.
Undersøgelsehistorie  (3)
1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj? umiddelbart SV for 3225.29, mål ca 2x15x15 m, lidt uregelmæssig - egentlig beskrivelse vanskelig p.g.a. tæt bevoksning. Samme forhold som 3225.29 Største højde mod S. Diam 18 m. I toppen en aflang lav afgravning i NØ-SV retning. M.B. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Bes. 8.10.87. Tinglysning M.B. (F53-3595). Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)