Kalundborg slot
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030101-110

Fredningsnr.
312043

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
De synlige og jorddækkede ruiner af den nordøstlige del af Kalundborg Slot samt del af den nordøstlige voldgrav. De synlige rester af "Folen" - et stort, kvadratisk tårn med op til 3,5 meter tykke mure. Tårnet har mod syd og nord været sammenbygget med andre - nu forsvundne - bygninger, der i dag er markeret via hække og grusstier. Lige umiddelbart øst, vest og nord for "Folen" ses endvidere en række sporadiske fundamentrester. I det nordlige hjørne af matriklen ligger ruinerne af et mindre, cirkulært tårn. Voldgraven er markeret i terrænet via hække af taks.
Undersøgelsehistorie  (8)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Folen ruiner af Kalundborg slot. Ruinerne består af et nært firkantet fundament 19x9 m. Murene er ca. 2,9 m tykke og består af kampesten i mørtel. Mureene står op til 2,2 m's højde. Udfor SV-siden ses en ca 5 m bred stenlægning der udfor det vestlige hjørne er sunket ned i en 5x3 m og 1 m dyb sænkning. Murrester ca 3 m lange og 2,9 m brede ses ud for den sydvestlige mur. Murrester synlige indtil 21 m fra den NV-lige og indtil 19 m fra den NØ-lige mur. . ** Seværdighedsforklaring ** Synlige rester af svært tårn til Kalundborg slot. Bevoksning: 1983: Mos

1990 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Herregårdsanlæg/Slot

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/02564
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2016 af murværk mm.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)