Emdrup Spærredæmning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Københavns Museum

Kommune
København

Sted- og lokalitetsnr.
020306-395

Fredningsnr.
313020

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 - 1920 e.Kr.)
Anlagt som del af Oversvømmelsen (1886-88), nedlagt som fæstningsværk 1920.

Fredningstekst
Emdrup Spærredæmning er en jordbygget dæmning anlagt hen over Søborghusrenden og forsynet med et underliggende gennemløb med stemmeværk. Det beskyttede anlæg omfatter de bevarede dele af dæmningens jordværk samt den bevarede del af det betonstøbte gennemløb med rester af stemmeværk med stemmerigel i granit.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Emdrup Spærredæmning er en jordbygget dæmning anlagt hen over Søborghusrenden og forsynet med et underliggende gennemløb med stemmeværk. Store dele af jordværk og stemmeværk er i dag bortgravet, Lundedalsvej, er for en del anlagt på dæmningen og Ellemosevej og en lokal sti er ført tværs igennem. Det beskyttede anlæg omfatter de bevarede dele af dæmningens jordværk samt den bevarede del af det betonstøbte gennemløb med rester af stemmeværk med stemmerigel i granit. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)