Holsegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080703-72

Fredningsnr.
34134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Militærvæsen, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav ved Holsegård En tør voldgrav, der er ca. 175 m lang og ca. 30 m bred. Gra- ven, der er beplantet med træer, danner grænse mellem gårdens have og marken nord herfor. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrav, som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Dog kan det tilføjes at der midt ned gennem voldgraven er gravet en grøft, antagelig en drænledning, vist nok før fredningen i 1971. Området er tilgroet med en del krat og mange unge løvtræer. Der var netop foretaget en vis udtyndning i træerne. Voldgraven der er tør, løber i retning NØ-SV. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Antagelig tidl. voldgrav, nu tør og beplantet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)