Thorsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-1

Fredningsnr.
12041

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 15 m. Top ujævn efter mange gravninger. Tæt øst for midten et firkantet hul omtrent til bund. En større sten ses i hullets vestside nær bund. Højens østside overpløjet. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøi, 5-6 Fod høi; udgravet midt i og flere Steder. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 M. h. Overfladen gennemgravet; tæt øst for Centret en dyb Kartoffelkule. Lynggroet. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8x15 m. Top ujævn efter mange Gravninger. Tæt Ø for Midten et firkantet Hul omtrent til Bund. En større Sten ses i Hullets Vestside nær Bund. Højens Østside overpløjet. Lyngklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men der pløjes ikke længere over Ø-siden. Hullet er delvis opfyldt og ca. 75 cm. dybt. Stenen kunne ikke ses. Foto (27): Fra NØ. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i afgræsset areal. Bevokset med træer.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i græsmark med kreaturer.

Litteraturhenvisninger  (0)