Sollerup Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090428-56

Fredningsnr.
391520

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning. 12 m lang, 5 m bred og 1 m høj orienteret NV-SØ. Over en strækning af 2 m, 2,5 m fra NV-enden er dæmningen afbrudt, hvor Rislebækkens vand passerer. Træbevokset. I blandet løvskov.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dæmningens position rettet efter besigtigelse.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)