Broagergård

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150102-141

Fredningsnr.
241311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Umatr. vejareal ved matr.nr. 3i, Labing by. Vildtbanesten. Stenen er 1,90 m høj, og i forsiden mod vejen har den under en indhugget krone følgende indskrift: 0 "C 6 // SD // ANO // 1743 // N= 5". Stenen står ved Randers-Skanderborglandevejens østside, umiddelbart syd for Borum bro, over Lyngbygård å.
Undersøgelsehistorie

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sten: Andet (vildtbanesten). Beskrivelse som fredningskort - hvidkalket forside. ** Seværdighedsforklaring ** Stor flot vildtbanesten ved Å.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vildtbanesten. Står i grønt område ved en å.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra NV
Foto, oversigt