Lucienhøj
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-126

Fredningsnr.
401554

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, ca. 12 x 0,7 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2014-7.23.01-0513
Odense Bys Museer
Efter anmodning fra Slots- og Kulturstyrelsen foretog Odense Bys Museer en besigtigelse med henblik på en fredningsvurdering. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der er tale om en rundhøj med en diameter på 12 meter og en højde på 70 cm. Mod nord er højen afskåret af et skovdige og på den anden side dyrket mark. På højtoppen ses enkelte sten, ligesom der mod sydøst ses et par hovedstore sten, der kan udgøre randsten. Beliggende i ældre højrygget agersystem i løvskov. Langs med skovdiget et ældre kørespor over højtoppen. Beskrivelsen er identisk med registreringen af 090404-27 umiddelbart vest herfor, og besigtigelserne herfra bør overgå til nærværende fredningsnummer og sb.27 udgå.

Litteraturhenvisninger  (0)