Lucienhøj
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-127

Fredningsnr.
401555

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, ca. 14 x 18 x 1,5 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2014-7.23.01-0513
Odense Bys Museer
Efter anmodning fra Slots- og Kulturstyrelsen foretog Odense Bys Museer en besigtigelse med henblik på en fredningsvurdering. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der er tale om en eller måske snarere to sammenvoksede rundhøje, hvor den sydligste af de to vil være delvist fjernet af den øst-vest gående skovvej. Mest tydeligt er det på reliefkortet. Øst-vest måler højningen ca. 14 meter og nord-syd 18 meter. Højene måler 1,50 meter i højden. Mod øst spores en mindre afgravning af anlæggene i forbindelse med en sti langs med en afvandingskanal, hvortil der også er en række bøge med en diameter på 50-60 cm. På højtoppen ses en enkelt jordfast sten samt spredte bøge, ligesom der mod nord og i ”profilet” mod skovvejen ses et par sten, der kan udgøre randsten. Beliggende i ældre bøgeskov.

Litteraturhenvisninger  (0)