Brahetrolleborg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090428-58

Fredningsnr.
391521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning. Orienteret omtrent VSV-ØNØ, dog med en kort bue mod NNØ i den Ø-lige ende. Dæmningen er 20 m lang, 5 m bred og 1,3 m høj. Ca. 5 m fra den Ø-lige ende er dæmningen afbrudt over en strækning af 2 m, hvor Rislebækkens vand passerer. De V-ligste 12 m af dæmningens yderside er identisk med skeldigets/stendigers yderside. Træbevokset i blandet løvskov.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dæmningens position rettet efter besigtigelse.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)