Brahetrolleborg

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090428-58

Fredningsnr.
391521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Dæmning. Orienteret omtrent VSV-ØNØ, dog med en kort bue mod NNØ i den Ø-lige ende. Dæmningen er 20 m lang, 5 m bred og 1,3 m høj. Ca. 5 m fra den Ø-lige ende er dæmningen afbrudt over en strækning af 2 m, hvor Rislebækkens vand passerer. De V-ligste 12 m af dæmningens yderside er identisk med skeldigets/stendigers yderside. Træbevokset i blandet løvskov.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dæmningens position rettet efter besigtigelse.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

opvækst på fortidsmindet
dæmningen nord for Rislebækken
oversigt over fortidsmindet