Varnæs
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220111-141

Fredningsnr.
411034

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 - 1864 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk gravsted fra 1864. Sten af granit med poleret forside og rundet top, 85 cm høj, 63 cm bred og 30 cm dyb. Beskrivelse anlæg: I aflangt anlæg, 1 x 9 m stort, kantet med chaussésten, på bagsiden dog med kantsten. I anlægget er plantet prydbuske. I samme anlæg står pladen fr.nr. 4110:33. Indskrift: Hvid skrift, almindelig. MINDE OVER 13 DANSKE SOLDATER SOM FALDT FOR FÆDRELANDET 1864. *** Historik *** Gravene passes efter Forsvarsministeriet af Kirkegården. De faldne er sårede fanger, der døde på lazaretterne i Bovrup og Varnæs: Menig Ole Petersen, Kildebrønde, nr.372 ved 2.Rgts. 8.Komp., såret 20.2., død Bovrup 21.2., begr. 23.2. Menig Jens Chr. Christiansen, Bjergsted, nr.144 ved 3.Rgts. 2.Komp., såret 18.4., død Varnæs 19.5., begr. 22.5. Menig Paul Nielsen, Sengeløsemark, nr. 145 ved 18.Rgts. 3.Komp., såret 22.2., død Bovrup 22.2., begr. 24.2. Menig Jens Nielsen, Tonggård, nr. 30 ved 17.Rgts. 5.Komp., såret 18.4., død Bovrup 5.5., begr. 9.5. Menig Hans Laugsen, Ålborg, nr.15 ved 5. Rgts. 8.Komp, såret 17.3., død Varnæs 28.4., begr. 30.4. Menig Niels T. Eskildsen, Lundager, nr.19 ved 20.Rgts. 7.Komp., såret 18.4., død Bovrup 26.4., begr. 3.5. Menig Thomas Thomasen, Vrold, nr. 507 ved 9.Rgts. 7.Komp., såret 18.4., død Bovrup 1.5., begr.3.5. Menig Rasmus Linde, Skanderborg, nr. 498 ved 9. Rgts.1.Komp., såret 18.4., død Bovrup 4.5., begr. 7.5. Menig Peter Christensen, Dragstrupmark, nr. 281 ved 9. Rgts. 3.komp., såret 18.4., død Varnæs 10.5., begr. 12.5. Menig Jens T. Andersen, Lov, nr. 467 ved 18. Rgts. 3.komp., såret 22.2., død Bovrup samme dag, begr. 23.2. Menig Morten Nielsen, Preilstrup (?), nr.165 ved 17.Rgts. 5.Komp., såret 18.4., død Varnæs 11.5., begr. 14.5. Menig Niels Petersen Ildvad, Tirslev, nr.168 ved 20. Rgts.3.Komp, såret 18.4., død Varnæs 14.5., begr. 17.5. Ukorp. Johan Chr. Johansen, København, nr. 399 ved 9.Rgts. 4.Komp., såret 18.4., død Varnæs 12.7., begr. 14.7. I samme grav hviler 3 prøjsiske soldater, der døde på lazarettet: Friedrich Boulain, begravet 14.5. Franz Marckenbeck, begravet 22.8.
Undersøgelsehistorie  (3)
1996 Museal rekognoscering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dansk gravsted fra 1864. Sten af granit med poleret forside og rundet top, 85 cm høj, 63 cm bred og 30 cm dyb. Beskrivelse anlæg: I aflangt anlæg, 1 x 9 m stort, kantet med chaussésten, på bagsiden dog med kantsten. I anlægget er plantet prydbuske. Indskrift: Hvid skrift, almindelig. MINDE OVER 13DANSKE SOLDATER SOM FALDT FOR FÆDRELANDET 1864. Beliggenhed: Varnæs Kirkegård. *** Historik *** Gravene passes efter Forsvarsministeriet af Kirkegården. De faldne er sårede fanger, der døde på lazaretterne i Bovrup og Varnæs: Menig Ole Petersen, Kildebrønde, nr.372 ved 2.Rgts. 8.Komp., såret 20.2., død Bovrup 21.2., begr. 23.2. Menig Jens Chr. Christiansen, Bjergsted, nr.144 ved 3.Rgts. 2.Komp., såret 18.4., død Varnæs 19.5., begr. 22.5. Menig Paul Nielsen, Sengeløsemark, nr. 145 ved 18.Rgts. 3.Komp., såret 22.2., død Bovrup 22.2., begr. 24.2. Menig Jens Nielsen, Tonggård, nr. 30 ved 17.Rgts. 5.Komp., såret 18.4., død Bovrup 5.5., begr. 9.5. Menig Hans Laugsen, Ålborg, nr.15 ved 5. Rgts. 8.Komp, såret 17.3., død Varnæs 28.4., begr. 30.4. Menig Niels T. Eskildsen, Lundager, nr.19 ved 20.Rgts. 7.Komp., såret 18.4., død Bovrup 26.4., begr. 3.5. Menig Thomas Thomasen, Vrold, nr. 507 ved 9.Rgts. 7.Komp., såret 18.4., død Bovrup 1.5., begr.3.5. Menig Rasmus Linde, Skanderborg, nr. 498 ved 9. Rgts.1.Komp., såret 18.4., død Bovrup 4.5., begr. 7.5. Menig Peter Christensen, Dragstrupmark, nr. 281 ved 9. Rgts. 3.komp., såret 18.4., død Varnæs 10.5., begr. 12.5. Menig Jens T. Andersen, Lov, nr. 467 ved 18. Rgts. 3.komp., såret 22.2., død Bovrup samme dag, begr. 23.2. Menig Morten Nielsen, Preilstrup (?), nr.165 ved 17.Rgts. 5.Komp., såret 18.4., død Varnæs 11.5., begr. 14.5. Menig Niels Petersen Ildvad, Tirslev, nr.168 ved 20. Rgts.3.Komp, såret 18.4., død Varnæs 14.5., begr. 17.5. Ukorp. Johan Chr. Johansen, København, nr. 399 ved 9.Rgts. 4.Komp., såret 18.4., død Varnæs 12.7., begr. 14.7. I samme grav hviler 3 prøjsiske soldater, der døde på lazarettet: Friedrich Boulain, begravet 14.5. Franz Marckenbeck, begravet 22.8. Nicolaus Boinsky, begravet 30.8.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet.

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Varnæs kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave.

Litteraturhenvisninger  (0)