Odderbjerg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-71

Fredningsnr.
342464

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Stiftelsen Sorø Akademi, men ikke tinglyst ******************************************* Dysserest. Ca. 9 m i diameter med en ujævn, ca. 0,4 m højning. Omtrent i midten 3 meterstore samt en del hovedstore sten.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet er resterne af et dyssekammer. Tre store sten, hvor formodentlig kun en står på rette plads.

Litteraturhenvisninger  (0)