Haderslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200304-151

Fredningsnr.
38097

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Tysk gravsten fra 1849. Tavle af poleret granit, stående hældende mod "denkmalen" nr. DK. 13.11 (3809:11). Stenen er 43 cm høj, 43 cm bred og 10 cm dyb, og står på en rektangulær natursten. Beskrivelse anlæg: Står i anlægget omkring "denkmalen" DK. 13.11 (3809:11). Indskrift: Sort skrift, almindelig, meget utydelig og falmet. Under... Fritz Diederichsen ...Komp.8. B...Flensburg geb. 1829 gest.4. juni 1849. Beliggenhed: På Klosterkirkegården i Haderslev.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Krigergrav

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på klosterkirkegården for at stedfæste de fredede krigergrave.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)