Haderslev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200304-151

Fredningsnr.
38097

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Krigergrav, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Fredningstekst

Tysk gravsten fra 1849. Tavle af poleret granit, stående hældende mod "denkmalen" nr. DK. 13.11 (3809:11). Stenen er 43 cm høj, 43 cm bred og 10 cm dyb, og står på en rektangulær natursten. Beskrivelse anlæg: Står i anlægget omkring "denkmalen" DK. 13.11 (3809:11). Indskrift: Sort skrift, almindelig, meget utydelig og falmet. Under... Fritz Diederichsen ...Komp.8. B...Flensburg geb. 1829 gest.4. juni 1849. Beliggenhed: På Klosterkirkegården i Haderslev.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Krigergrav

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på klosterkirkegården for at stedfæste de fredede krigergrave.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

stenen set fra vest
3809-7-1 oversigt