Haderslev
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200304-145

Fredningsnr.
380910

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesmærke fra 1851. Obelisk af rød granit med indlagt bronzerelief, på sokkel og på et stort, trappeformet postament. Selve obelisken er ca.1,8 m høj og 30 cm dyb, og inklusive soklen er den 2,6 m høj. Bronzerelieffen består af en plade, hvorpå ses en engel, der giver en død soldat sejrskransen. Indskriften er indhugget i selve obelisken ovenfor og nedenfor bronzetavlen. Trappefundamentet er 85 cm højt, 150 m bredt og 135 m dybt. Beskrivelse anlæg: Obelisken står på en forhøjning, ca.60 cm høj, i et anlæg, der er afgrænset af kantsten, og har en jernstang mellem firkantede borner med pyramidetop og affasede sider. Bornerne er 100 cm høje, 21 cm brede og 21 cm dybe. Jernstangen er firkantet. Anlægget har 9 fag med 2 i hver side bortset frontsiden som har 3, og måler 5 x 5 m. I hvert hjørne af anlægget er klippede buske (taks?). I anlægget findes desuden stene over S.H. Strange og Hans Larsen, se særskilte beskrivelser. Indskrift: Sort skrift, versaler DENNE STEEN SATTE DET DANSKE FOLK OVER 28 TROFASTE SØNNER, SOM HENGAVE LIVET FOR FÆDRELANDET I TIDSRUMMET FRA 5TE JUNI 1848 - 30TE JULI 1851 Beliggenhed: På Klosterkirkegården i Haderslev. *** Historik *** Fællesgraven passes efter Forsvarsministeriet af Assistens Kirkegård. Monumentet er blevet hovedistandsat i 1986 (Forsvarsministeriets fortegnelse) Monumentet er sat over 28 soldater, som dels er faldet, dels er døde på lazarettet i tiden fra 5. juni 1848 til 30. juli 1851, bl.a. de som faldt under kampen ved og i Haderslev den 3. april 1849 . af 12. lette Bataillon: Undercorporal Hans Clausen Gammelgab, menig Jens Jensen Godgaard og af 4. Reservebataillon: menig Andreas Jacob Hansen Grønholt, Christian Jensen Hersselholt. Efter at monument-kommitén havde sat sig i forbindelse med en del indbyggere i Haderslev, som havde påtænkt at indsamle til et monument, enedes man om, at kommittén skulle lade de på forskellige steder begravede flytte til denne fælles grav og her rejse en granitstøtte, mens Haderslev borgere skulle betale det heri indlagte relief af Krølpfeiffer. Den 24. juli 1853 blev monumentet afsløret. (Boeck side 44, jfr. side 38).
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Krigergrav

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på klosterkirkegården for at stedfæste de fredede krigergrave.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)