Christiansfeld Kirkegård

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
200503-53

Fredningsnr.
36098

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Krigergrav, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Fredningstekst

Dansk gravsten fra 1849. Rektangulær sten af sandsten med hvidmalet noget mindre sten ovenpå, liggende, 72 cm høj og 47 cm bred. Indskrift: Sort skrift, skønskrift, falmet. CARL THORWALDT MARIUS POETZHOLD, FRIVILLIG SKARPSKYTTE VED 1. IÆGERCORPS, FØDT D. 10. IUNI 1819 I KJØBENHAVN SAARET D. 23. APRIL 1849 I SLAGET V. KOLDING DØD D. 26. SAMME MAANED Beliggenhed: På Brødremenighedens Kirkegård. "Gudsageren", i Christiansfeld. Stenen ligger i 1. række i midtkvadranten. *** Historik *** Graven passes efter Forsvarsministeriet af Kirkegårdsforvalter Arne Christensen, Favervrå, 6070 Christiansfeld.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Krigergrav

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Brødremenighedens Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave. I Martin Frankes krigergravsmateriale er noteret: Carl Thorvald Marinus Poetzhold blev efter slaget ved Kolding den 23. april af de slesvig-holstenske styrker ført til Christiansfeld. Her døde han den 25. april og blev begravet den 26. april 1849.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

set fra øst
3609-8-1 oversigt