Hestehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-249

Fredningsnr.
231657

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2011 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************* Vejkiste/stenkiste. Sat med bundsten og dæksten samt et skifte sten i højden. Lysning ved slug, 35 cm bred og 45 cm høj. Dækstenen her måler 85 x 30 cm. Lysning ved afgang, 50 cm bred og 45 cm høj. Dækstenen her måler 90 x 25 cm. Kisten er 3,2 m lang.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)