Bisgyde Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-112

Fredningsnr.
231731

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 11 m i diameter, 0,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (3)
1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ø. for "Bisgyde Høj". Overpløjet høj.

2007 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Høj. Lidt langstrakt i retningen øst-vest med en rende på tværs nord-syd gennem højen. Måler 7 m. nord-syd og 11 m. øst-vest. Ca. ½ m. høj. Noget ujævn og forgravet overflade. Flere sten ses. Bevokset med græs, tjørn og lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)