Emstenen

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
401109-83

Fredningsnr.
03135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Hirtshals havn henvender sig i 2012 med planer om havneudbygning ind over stedet, hvor Emstenen befinder sig. Spørger til hjemmel for fortidsmindefredningen af stenen og henviser til gammel arealfredning, som indbefatter sagnstenen. Kulturstyrelsen beslutter at udsætte den endelige fortidsmindefredning (ejermeddelelse) og meddeler, at styrelsen kan acceptere en vis flytning af stenen. I 2014 meddeler fredningsnævnet dispensation til at stenen flyttes ca. 330 m mod øst, således at havnen kan udvides og stenen genplaceres i en landskabelig situation lig den hididige. 3. september 2015 meddeler havnen, at stenen er flyttet og oplyser koordinaten for den nye placering. Styrelsen foretager herefter flytning af punktet i F&F.

Litteraturhenvisninger

August F. Schmidt (f. 1899)
Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleveringen
Schønberg 1932

Mads Lidegaard
Danske sten fra sagn og tro
Nyt Nordisk Forlag 1994