Hirtshals
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
401109-84

Fredningsnr.
03136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
4/9-2015: Stenen er flyttet ca. 100 m ind i landet og anbragt i en kunstig stensætning ved indgangen til Atlantic Rejer. Dette er oplyst ved Mads Lidegård, titel ""Danske sten fra sagn og tro"" fra 1994. Vi har besluttet, at fredningen skal ophæves. /Anders Fischer
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

2015 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2012-7.20.01-0142
KUAS, Fortidsminder
Stenen er flyttet ca. 100 m ind i landet og anbragt i en kunstig stensætning ved indgangen til Atlantic Rejer. Dette er oplyst ved Mads Lidegård, titel "Danske sten fra sagn og tro" fra 1994. Vi har besluttet, at fredningen skal ophæves.

Litteraturhenvisninger  (1)
Mads Lidegaard
Danske sten fra sagn og tro
1994
Vis på bibliotek.dk