Sulbæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100214-197

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2014 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Vi har prøvet at efterspore oplysninger om vejkisten fr.nr. 0716:46 nord for Sæby, men uden resultat. Det ser ud til, at den er kommet ind i FF som fredet anlæg ved en teknisk fejl. Der findes i hvert fald ikke beskrivelse af den, og en fredning er aldrig meddelt. Derfor er status nu, at den ikke er omfattet af museumslovens kap. 8a og heller ikke har 100 m linje. Fr.nr. fjernes af FF Birthe Nygaard

2014 Museal besigtigelse
Nordjyllands Historiske Museum
Stenkiste ved Sulbæk Mølle. Kvaderstenskisten leder Sulbækken under landevejen nord for Sæby. Stenkisten udgøres af to granit”portaler” ved bækkens ind- og udløb og dets indre er moderniseret med betonvægge. Anlægget hviler på en fodrem af sveller.

Litteraturhenvisninger  (0)