Hvorup og Hedelund Plantage
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120607-24

Fredningsnr.
111314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kunstigt anlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Prydhøj med dysse. På en lille kunstig høj, 6 m i diameter og 0,75 m høj, er anbragt en pryddysse, bestående af 3 bæresten med en dæksten her over. Dækstenen måler 125 x 125 x 50 cm. Bærestenene er noget mindre.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kunstigt anlæg

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)