Feltbaneskoven

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120607-25

Fredningsnr.
111315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Fredningstekst

Mindesten. Natursten, 140 x 100 cm i fladen og 155 cm høj. På siden, som vender mod Ø, ses følgende. Øverst en medaljon, 35 cm i diameter med et bronzerelief - et portræt af C. Nielsen. Relieffet er signeret af Sv. Bovin. Herunder er indhugget: LÆRER, REVISOR D B M C. NIELSEN - LINDHOLM HUS - GRUNDLÆGGER OG FORMAND FOR A/S HOVRUP OG HEDELUND PLANTAGER 1895 1952 TAKNEMMELIGE AKTIONÆRER SATTE DETTE MINDE Opstillet i vejrabat.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2014 Museal besigtigelse
Nordjyllands Historiske Museum
I det militære øvelsesterræn i Hvorup Plantage er opsat en mindesten for grundlæggeren af Hvorup og Hedelunds Plantager, C. Nielsen. Stenen er beliggende i et skovbryn ud til Hvorup Kirkevej. Udover C. Nielsens kontrafej lyder teksten: ”Lærer - Revisor C. Nielsen, Lindholmhus. Grundlægger og formand for A/S Hvorup og Hedelunds Plantager 1985 – 1952. Taknemmelige aktionærer satte et minde.”

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra Ø
Tekst og kontrafej på mindestenen
Foto, oversigt